Smanjite troškove i automatizujte proces slanja faktura!

Rad sa kupcima

Smanjenje troškova

Korišćenjem Hal E-Faktura smanjujete troškove slanja faktura, njihovih štampanja, pakovanja i dostave.

Saznaj više

Automatizacija procesa

Elektronsko fakturisanje u potpunosti automatizuje razmenu faktura, njeno snimanje, čuvanje, kao i slanje.

Saznaj više

Brža naplata

Odobrenje i plaćanje će se vršiti na vreme, bez opcija za naknadno plaćanje zbog nepoštovanja zadatog roka.

Saznaj više

Bolja saradnja sa kupcima

Efikasan proces isplata će postati dobra osnova strateškog odnosa sa kupcima. Sa druge strane, osigurava i vaš partnerski odnos iz kojeg će proizići stabilan lanac snabdevanja i dostupnosti robe.

Saznaj više

Brža isporuka faktura

Vaša faktura će biti poslata kupcu samo jednim klikom.

Saznaj više

Nema više odbijenih faktura

Mogućnost greške se smanjuje, samim tim i odbijanje faktura, jer nije potrebno ručno ukucavanje.

Saznaj više

Automatsko arhiviranje

Sve fakture se skladište na jednom mestu. Možete ih lako pronaći uz ključne reči.

Saznaj više

Zakažite sastanak i započnite korišćenje

Kontaktirajte nas

Koje su prednosti Hal E-Faktura?

Samo neke od prednosti su smanjenje troškova, povećanje profita, automatizacija procesa i brža naplata.

Zašto koristiti Hal E-Fakture?

Korišćenjem Hal E-Faktura povećaćete efikasnost svojih zaposlenih i poboljšati odnos sa Vašim kupcima.

Da li mogu da integrišem Hal E-Fakture u svoj ERP sistem?

Možete! Potrebno je obavestiti svog ERP programera da želite da koristite naše usluge, a zatim nas on može kontaktirati oko daljih koraka.

Saznajte više