Rad sa dobavljačima

Smanjenje troškova

Da li ste se nekada pitali koliko zapravo vremena trošite na prekucavanje faktura, njihovo arhiviranje, radnu snagu…? Korišćenjem Hal E-Faktura smanjujete troškove arhiviranja faktura, mogućnost kašnjenja, produktivnost je veća, a rad sa dobavljačima je jednostavniji. Razmenom faktura elektronskim putem, uštedećete od 60-80%.

Bez ručnog unošenja podataka

Automatizacijom procesa, sistem elektronskih faktura omogućava obradu podataka bez ručnog unošenja, čime se smanjuju ljudske greške i plaćanje se vrši brže.

Automatizacija procesa

Elektronsko fakturisanje u potpunosti automatizuje razmenu faktura, njeno snimanje, kao i čuvanje. Besplatnom registracijom na Hal e-portalu, možete preuzeti sve fakture od Vaših dobavljača. Pratite instrukcije za registraciju ili nas kontaktirajte direktno.

Brža isporuka faktura

Od momenta slanja, e-fakturu od dobavljača dobijate nakon sat vremena. Fakturu u svakom momentu možete preuzeti na Hal e-portalu. Sve što je potrebno je da se registrujete i pratite dalje instrukcije.

Bolja saradnja sa dobavljačima

Efikasan proces primanja faktura, će postati dobra osnova strateškog odnosa sa dobavljačima. Sa druge strane, pomaže da se osigura partnerski odnos, koji će dovesti do većeg poverenja.

Kvalitet podataka

Smanjuje se mogućnost nedostatka podataka. Hal E-Fakture aplikacija je definisana ISO Standardnom 20022. Ukoliko je neko polje preskočeno ili nije popunjeno, dobavljač neće biti u mogućnosti da pošalje fakturu.

Validnost fakture

Validnost fakture je definisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Sigurnost sistema

Fakture se kreiraju u tzv. XML formatu na strani izdavaoca, koje se direktno šalju u informacioni sistem primaoca faktura, kroz već postojeći e-banking kanal. E-banking kanal čini pouzdanu i sigurnosnu vezu između banaka i preduzeća. Ovaj standardni kanal se koristi i za slanje i za primanje fakture, bez dodatnih troškova i obuke ljudi.

Koje su prednosti Hal E-Faktura za primaoce faktura?

Korišćenjem Hal E-Faktura, omogućavate da uštedite vreme i novac utrošen na primanje i ručno prekucavanje datih podataka. Olakšaće Vam saradnju sa dobavljačima i povećati produktivnost u radu.

Kako da primam e-fakture ako ne koristim Hal E-Bank?

Ukoliko želite da primate fakture od svojih dobavljača, potrebno je da odete na link, da se registrujete i pratite dalje instrukcije.

Koji su troškovi primanja e-faktura?

Primanje e-faktura preko portala je besplatno. Potrebno je samo da se registrujete.

Da li moram da prekucavam fakture u ERP sistem?

Ručno prekucavanje faktura nije potrebno, jer sistem elektronskog fakturisanja u potpunosti automatizuje ceo proces. Fakture se kreiraju u tzv.XML formatu na strani izdavaoca, koje se direktno šalju na portal, kroz postojeći e-banking kanal.