Partneri

Veća lojalnost glavnih klijenata

Korišćenjem e-faktura poboljšaćete odnose sa vašim klijentima, jer će sam proces trajati mnogo brže i jednostavnije, bez dodatnih komplikacija.

Dodatni profit

Omogućite sebi dodatni profit, a klijentima smanjenje troškova i brži način rada. Klijenti više neće imati troškove kao što su pakovanje, slanje i arhiviranje svojih faktura. Ceo proces je automatizovan i vrši se elektronskim putem.

Inovativnost

Svako voli inovativnost! Zadržite stare i privucite buduće klijente novim kanalom e-bankarstva, izdvojite se od ostalih!

Privucite nove klijente

Ponudite potencijalnim klijentima nešto novo na tržištu, što će njima doneti samo prednosti u poslovanju. Korišćenjem Hal E-Faktura omogući će klijentima produktivniji rad.

Mislite na prirodu

Prelaskom Vaših klijenata na elektronsko fakturisanje i Vi potpomažete prirodi i njenom razvoju.

Ko su partneri za e-fakture i koji su njihove obaveze?

Partneri su softver integratori i banke čija je obaveza da sa korisnicima ugovaraju, prodaju, naplaćuju i implementiraju rešenje za slanje i prijem e-faktura. Trenutno u Srbiji uslugu e-faktura nude partneri "Art Data d.o.o." , "E Fakture d.o.o." i banke.

Koja je uloga partnera u razmeni e-faktura?

Glavna uloga Partnera u procesu je, u zavisnosti od tipa partnera, prodaja, ugovaranje, naplaćivanje i integracija sistema na strani klijenta. Posredništvom, povećavate sebi profit, a kupcima i dobavljačima se smanjuju troškovi primanja, slanja i pakovanja faktura.

Da li je kanal kojim se razmenjuju e-fakture siguran?

Hal E-Fakture za distribuciju e-faktura koriste sigurnosne i bezbedne već postojeće e-banking kanale. Fakture se kreiraju u tzv.XML formatu na strani izdavaoca, koje se mogu direktno poslati u informacioni sistem primaoca faktura, kroz postojeći e-banking kanal, čime se garantuje sigurnost i validnost.

Da li se dodatno naplaćuje?

Kontaktirajte nas ovde ukoliko želite da zakažete sastanak i saznate sve informacije o naplaćivanju faktura.