Halcom, zlatni sponzor INFOTECH-a

08 JUN 2015
Halcom, zlatni sponzor INFOTECH-a

U sredu i četvrtak, 03.06.-04.06.2015. održana je još jedna INFOTECH konferencija u Aranđelovcu. Halcom, kao ovogodišnji zlatni sponzor, predstavio se prisutnima sa prezentacijom pod nazivom „E-fakture: Efikasnije poslovanje sa poslovnim partnerima“.

Posetioci su imali prilike da čuju šta su zapravo e-fakture i kako sama razmena faktura funkcioniše. Predavanje je bilo edukativne prirode, u skladu sa celokupnim programom koji je pratio INFOTECH.

INFOTECH 2015 je bio namenjen menadžerima, koji su mogli prikupiti nova saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija.