Najčešća pitanja

Šta je potrebno za slanje e-faktura?

Ukoliko koristite Hal E-Bank, potrebno je da kontaktirate svoju banku, kako bi Vas uključila u sistem e-faktura.
Ukoliko ne koristite Hal E-Bank, a želite da šaljete fakture, kliknite ovde za dalja uputstva.

Koja je uloga banke u razmeni e-faktura?

Glavna uloga banke u celom procesu je naplaćivanje. Posredništvom, povećavate sebi profit, a kupcima i dobavljačima se smanjuju troškovi primanja, slanja i pakovanja faktura.

Da li je potrebno da šaljem određeni broj faktura mesečno kako bi se stekao uslov za korišćenje?

Postoje različita tehnička rešenja za one koji šalju manje ili veće količine faktura. Najbolje bi bilo kontaktirati banku, radi dogovora oko naplaćivanja.

Kako mogu koristiti program ako sam fizičko lice?

Nažalost ova usluga Vam nije omogućena, kao fizičkom licu.

Kome moja firma može da šalje e-fakture?

E-fakture se mogu slati svima, bez razlike. Ukoliko firme ne koriste Hal E-Fakture aplikaciju ili Hal E-Bank, mogu se registrovati preko portala i na taj način pogledati i primiti svoje fakture.

Da li moram da prekucavam fakture u ERP sistem?

Halcom aplikacija funkcioniše tako što se razmena faktura direktno automatizuje i nije potrebno dodatno prekucavanje.

Da li mogu da šaljem podsetnike za plaćanje kupcima?

Hal E-Fakture aplikacija, može da šalje podsetnike za plaćanje e-faktura, ali ne u ovom momentu. Ako privreda bude zahtevala u nekoj budućnosti da se to sprovede, biće omogućeno.

Da li je kanal kojim se razmenjuju e-fakture siguran?

Hal E-Fakture za distribuciju e-faktura koriste sigurnosne i bezbedne već postojeće e-banking kanale.
Fakture se kreiraju u tzv.XML formatu na strani izdavaoca, koje se mogu direktno poslati u informacioni sistem primaoca faktura, kroz postojeći e-banking kanal, čime se garantuje sigurnost i validnost.

Da li mogu da integrišem Hal E-Fakture i svoj ERP sistem?

Upravo aplikacija Hal E-Faktura funkcioniše integracijom ERP sistema i alpkicaije. ERP sistem importuje fakture, a zatim ih jednim klikom pošalje dalje kome je namenjeno.

Kako smanjiti troškove, odnosno povećati prihod?

Jedna od glavnih prednosti Hal E-Faktura, zapravo i jeste smanjenje troškova tako što nećete više morati da pakujete, šaljete i primate fakture. Vaše radno vreme će biti produktivnije, a naplaćivanje samih faktura brže.

Koje su prednosti e-fakture?

Osnovne prednosti su:

  • - Upotreba postojećeg softvera i infrastrukture
  • - Smanjenje troškova, odnosno povećanje profita
  • - Bez ručnog unošenja u sistem
  • - Plaćanje jednim klikom
  • - Jednostavno zatvaranje izdatih faktura sa plaćanjem

Zašto koristiti Hal E-Fakture?

Svake godine, milioni faktura se razmene između primaoca i izdavaoca faktura, gde ih je većina u papirnom obliku. Ovakva situacija dovodi do neefikasnosti, koja se može rešiti upotrebnom informacionih rešenja kao što su e-fakture. Na ovaj način se podiže efikasnost u radu, kako na strani izdavaoca, tako i na strani primaoca faktura. U ovakvom modelu, fakture se kreiraju u tzv.XML formatu na strani izdavaoca, koje se direktno šalju u informacioni sistem primaoca faktura, kroz postojeći e-banking kanal, čime se garantuje sigurnost i validnost.

Koliko su validne e-fakture?

Validnost fakture je definisana i potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis.

Da li je e-faktura dovoljna?

E-faktura je dovoljna ukoliko je potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, koji propisuje zakon o elektronskom potpisu.

Da li je PDF validna e-faktura?

PDF faktura nije validna. Elektronska faktura, koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, smatra se validnom fakturom.

Kakva je sigurnost Hal E-fakture?

Hal E-Fakture za distribuciju e-faktura koriste sigurnosne i bezbedne već postojeće e-banking kanale.

U kom formatu se šalje e-faktura?

Hal E-Faktura aplikacija definisana je ISO 20022 Standardom, koji obrađuje tekst u XML formatu. Osim ovog formata, dobijate i vizualiziju same fakture.

Da li treba da šaljem fakturu posebno u PDF-u?

Nema potrebe slati posebno PDF fakturu. Hal E-Faktura aplikacija rađena je po ISO Standaru 20022, koji obrađuje tekst u XML formatu. Pored navedenog formata, dobijate i vizualizaciju same fakture.

Šta to znači potpisana e-faktura?

Potpisana e-faktura znači da je potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski potpis.

U kom formatu se razmenjuje faktura?

Halkom E-Fakture su definisane ISO 20022 Standardom koji integriše fajl u XML format. Nije potrebno slati PDF fakturu, jer ISO sam po sebi šalje i vizualizaciju fajla.

Kako da primam e-fakture ako ne koristim Hal E-Bank?

Ukoliko želite da primate fakture od svojih kupaca, potrebno je da odete na link i da se registrujete. Pratite dalje instrukcije oko uključenja u sistem e-faktura.

Šta je portal i kako funkcioniše?

Ukoliko ne koristite Hal E-Bank, potrebno je da se registrujete na Halcom portalu, a mi ćemo vam u najkraćem mogućem roku poslati korisničko ime i identifikacioni broj, sa kojim ćete moći da se registrujete i primite sve fakture od vašeg poslodavca koji koristi ovaj sistem.

Da li se program dodatno naplaćuje?

Za sve potrebne informacije, možete nas direktno kontaktirati ovde, kako biste zajedno videli šta je najbolje za vaše poslovanje.

Koji su troškovi primanja e-faktura?

Za sva pitanja o troškovima e-faktura, najbolje bi bilo da kontaktirate direktno Vašu banku.

Koliko da banka naplati slanje e-faktura?

Troškove e-faktura vi određujete sami u dogovoru sa klijentima.

Da li mogu da izračunam koliko ćemo uštedeti impletiranjem programa?

Celokupnu uštedu implementiranjem aplikacije možete izračunati pomoću raznih kalkulatora. Koristite Vaš prethodni cenovnik pre i posle uvođenja aplikacije.

Kako implementirati ERP sistem?

Najbolje bi bilo da nas kontaktirate, kako bi Vam Halcom-ov stručan tim objasnio dalje korake.

Koji je proces uključenja banke u sistem?

Kontaktirajte nas, kako biste zakazali sastanak i saznali više o našem proizvodu.

Imamo klijenta, šalje 100.000 faktura, kako da što pre potpišemo ugovor?

Obratite se Vašoj banci, kako bi Vas sprovela u dalje korake.

Kako da objasnim ERP partneru šta da uradi?

Najbolje bi bilo da nas Vaš ERP partner kontaktira kako bismo ga detaljnije uputili u ceo proces.

Šaljemo 80.000+ faktura mesečno. Kako da počnem da šaljem svima e-fakture?

Obratite se svojoj banci kako bi Vas uključila u program e-faktura.