Banke

Veća lojalnost glavnih klijenata

Korišćenjem e-faktura poboljšaćete odnose sa vašim klijentima, jer će sam proces trajati mnogo brže i jednostavnije, bez dodatnih komplikacija.

Dodatni profit

Omogućite sebi dodatni profit, a klijentima smanjenje troškova i brži način rada. Klijenti više neće imati troškove kao što su pakovanje, slanje i arhiviranje svojih faktura. Ceo proces je automatizovan i vrši se elektronskim putem.

Inovativnost

Svako voli inovativnost! Zadržite stare i privucite buduće klijente novim kanalom e-bankarstva, izdvojite se od ostalih!

Privucite nove klijente

Ponudite potencijalnim klijentima nešto novo na tržištu, što će njima doneti samo prednosti u poslovanju. Korišćenjem Hal E-Faktura omogući će klijentima produktivniji rad.

Mislite na prirodu

Prelaskom Vaših klijenata na elektronsko fakturisanje i Vi potpomažete prirodi i njenom razvoju.

Kako da osvojite klijente i pomognete im da smanje troškove?

Najbolje je da nas kontaktirate, kako bismo se zajedno dogovorili šta je to, što je najbolje za Vaše klijente. Klijenti će smanjiti troškove samim tim što više neće morati ručno da prekucavaju fakture, već će ceo proces biti automatizovan.

Koja je uloga banke u razmeni e-faktura?

Glavna uloga banke u celom procesu je naplaćivanje. Posredništvom, povećavate sebi profit, a kupcima i dobavljačima se smanjuju troškovi primanja, slanja i pakovanja faktura.

Da li je kanal kojim se razmenjuju e-fakture siguran?

Hal E-Fakture za distribuciju e-faktura koriste sigurnosne i bezbedne već postojeće e-banking kanale. Fakture se kreiraju u tzv.XML formatu na strani izdavaoca, koje se mogu direktno poslati u informacioni sistem primaoca faktura, kroz postojeći e-banking kanal, čime se garantuje sigurnost i validnost.

Da li se dodatno naplaćuje?

Kontaktirajte nas ovde ukoliko želite da zakažete sastanak i saznate sve informacije o naplaćivanju faktura.